Prawo upadłościowe


Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo dotyczące spraw związanych z niewypłacalnością i upadłością, w szczególności:

  • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz reprezentacja w postępowaniu upadłościowym;
  • zgłoszenie wierzytelności;
  • doradztwo przy wyborze i ustanawianiu zabezpieczeń na wypadek niewypłacalności kontrahenta (zastaw rejestrowy, hipoteka itp.);
  • doradztwo przy opracowywaniu i wdrażaniu propozycji układowych;
  • prowadzenie postępowań o wyłączenie mienia z masy upadłości;
  • doradztwo przy nabywaniu mienia od podmiotów postawionych w stan upadłości.