Zamówienia publiczne


Kancelaria oferuje pomoc w zakresie zamówień publicznych od momentu tworzenia ofert, przez przebieg postępowania, aż do zakończenia postępowania. Naszym celem jest pozytywne uzyskanie zamówienia przez naszych klientów. Nasi prawnicy pomogą w:

  • przygotowaniu dokumentacji przetargowej;
  • analizie prawnej prawidłowości przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (audyt);
  • dochodzeniu zwrotu zatrzymanego wadium;
  • przygotowaniu wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień publicznych i planów zamówień publicznych;
  • przygotowaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
  • przygotowaniu odwołań i skarg w postępowaniu przetargowym;
  • postępowaniu przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych;
  • reprezentowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz przed sądem.