Sprawy z zakresu prawa spółek


Dzięki naszemu 12 letniemu doświadczeniu w świadczeniu pomocy prawnej przedsiębiorcom, w tym spółkom prawa handlowego oferujemy pomoc w bieżących problemach funkcjonowania firmy. Udzielamy wsparcia w rozmowach biznesowych, pomagamy precyzować obowiązki stron umów handlowych oraz dochodzić roszczenia majątkowe. Uczestniczymy w tworzeniu aktów wewnętrznych przedsiębiorstw, takich jak regulaminy, instrukcje, procedury postępowania. Nasza pomoc prawna polega na:

  • sporządzaniu umów spółek lub statutów;
  • zakładaniu i rejestracji spółek handlowych;
  • pomocy w łączeniu, podziale i przekształcaniu oraz likwidacji spółek;
  • dokonywaniu wpisu oraz zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • wsparciu we wnoszeniu aportów do spółek oraz w podwyższeniu kapitału zakładowego;
  • przygotowaniu umów o przeniesienie oraz obciążenie praw wspólników;
  • przygotowaniu umów o przeniesienie udziałów i akcji w spółek;
  • reprezentacji wspólników w konfliktach w spółce.